UNDERVISNINGSFORLØB

§ Hvad siger loven.

Undervisningen skal følge en undervisningsplan og skal mindst indeholde:

29 lektioner i teori.

24 lektioner i kørsel hvoraf 4 letioner er manøvrebane og 4 lektioner køretekninskanlæg.
Hver lektion skal min. vare 45 min.

Første aften får du udleveret en lektionsplan som nøje beskriver hvad du skal igennem og efter hver lektion skal både du og kørelæren underskive såvel din som vores eksemplar.

Dette sikre dig at du får den undervisning du har krav på. Vores (kørelærens) eksemplar skal medbringes til såvel teori som køreprøven, som bevis på at du har modtaget undervisning i henhold til loven.

Teori
Foregår i vore teorilokaler på Hovedgaden 16, 6360 Tinglev. Vi kan også tilbyde dig at deltage i undervisning i Padborg.

Teoriundervisningen er fordelt over 8 aftener og skal min. omhandle 28 lektioner.

Det er et lovkrav at alle lektioner både teori og praktiske lektioner skal tages i numerisk rækkefølge.

Ved at benytte det nyeste undervisningssystem på DVD med billeder og videoklip fra forskellige trafiksituationer opnår du en hurtig og effektiv læring, hvilket giver dig en stor sikkerhed for at bestå teoriprøven første gang.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, så du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål. Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i skolebilen. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du vise i skolebilen at du kan udføre denne manøvre korrekt.

Din indsats
At du går til teoriundervisning en gang om ugen er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven første gang. Du skal selv yde en indsats. Det gør du bedst ved at læse i din teoribog, som du kan købe eller låne ved os. Du skal forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teoriaften.

Det er vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen. Vi tilbyder at du kan købe eller låne en CD-rom med teoriprøver og DVD med alt teoristoffet eller du kan blive tilkoblet vores interaktive undervisning, så du kan øve dig derhjemme samtidigt med at du deltager aktivt i klasseundervisningen.

Teoriprøven (se endvidere menuen praktisk info)
Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 lysbilleder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema. I teoriprøven må du max. have fejl i 5 lysbilleder.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede og kursusbevis i Førstehjælp klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort. Vi aftaler hvornår du skal medbringe dette.

Manøvrebane (“kravlegård”)
I løbet af de første teoriaftner booker vi tid på manøvrebanen. På manøvrebanen skal du lære om bilens forskellige betjeningsudstyr, og du skal her gennemgå nogle grundlæggende praktiske øvelser med bilen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken. Under hele kurset, som varer 3 timer (min. 4 lektioner), kører du alene i bilen.
De første minutter vil du dog blive vejledt af din kørelærer, som sidder ved siden af dig og hjælper dig tilrette. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Kørsel i trafikken
Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, begynder vi at køre ude i trafikken.

Herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning. Vi skal nok sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle behov. Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse. Den praktiske undervisning aftaler vi fra gang til gang så det passer ind i din kalender og vi aftaler også hvor du skal hentes og afleveres igen.

Køreteknisk Anlæg
Når vi kommer hen mod slutningen af din uddannelse er det tid til at få dig på køreteknisk kursus (glatbane). Det gennemføres så tæt som muligt forud for din praktiske prøve. På glatbanekurset som varer ca.3½ time (min. 4 lektioner) lærer du at betjene bilen under vanskelige kørselsforhold. Du får således øvelse i under kørsel på en glat vintervej at rette bilen op efter en voldsom udskridning. Formålet med dette kursus er at sætte dig i stand til under vanskelige vinterforhold at undgå livsfarlige udskridninger.

Under hele kurset, vil du køre alene i bilen, og du vil blive vejledt af enten os eller en uddannet instruktør over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.
Det køretekniske kursus indeholder forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat vej. Du vil også lære en sikker tilbagekørsel efter kørsel ud i rabatten m.m. Bremse-øvelserne vil blive gennemført med og uden ABS-bremsesystemet indkoblet.

Køreprøven (se endvidere menuen praktisk info)
Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele.:
Ved kontrolprøven som finder sted umiddelbart før kørslen, skal du kunne kontrollere tekniske detaljer ved bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere m.v. Se listen under menuen kontrolstof

Selve køreprøven varer minimum 25 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den
køreprøvesagkyndige, der i god tid orienterer dig om hvilken vej du skal køre.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået køreprøven. Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark. Efter 3 – 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort.