Undervisningsforløb – Kørselsforbud

(Særlig køreundervisning)

Kørselsforbud
Ved køreforbud er der en del regler der skal følges, her er blot nogle af de vigtigste.
Der er krav om at undervisningen dokumenteres ved brug af en lektionsplan på samme måde som dengang du tog dit kørekort første gang.

Du skal som minimum deltage i 8 teorilektioner i helt bestemte afsnit i undervisningsplanen.
Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage, og du skal mindst have 8 kørelektioner i trafikken af 45 minutters varighed.

Teori og praktisk undervisning skal integreres og følge lektionsplanen. Antallet af supplerende lektioner afhænger af dine individuelle behov. Hvis du holder pauser i over 3 mdr. skal du begynde forfra på din undervisning. Du skal op til en kontrollerende prøve. Denne prøve vil normalt kræves aflagt i den køretøjskategori som du førte da du fik kørselsforbudet.

Teoriprøven
Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 diasbilleder, hvor du max må have 5 fejl. Har du ikke fået undervisning i hvordan du skal besvare spørgsmålene til diasbillederne, har du praktisk talt ikke en chance for at bestå teoriprøven. Vi anbefaler derfor at du deltager i undervisning og træner derhjemme ved hjælp af den cd-rom med 10 evaluerende teoriprøver, som du kan låne hos os, så du består teoriprøven første gang.

Køreprøven
Den praktiske prøve skal foregå i en skolebil, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter. Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser , se under
Bil -> kontrolstof. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr. Du vil derfor køre mindst en dobbeltlektion med en kørelærer før du går op til den praktiske køreprøve

A/T-kursus (kursus i alkohol og trafik)
Er der udstedt kørselsforbud i forbindelse med alkohol, eller er førerretten frakendt på grund af spirituskørsel eller (promillekørsel gammel regel) skal kursusbevis fra et A/T-kursus erhverves før du kan aflægge køreprøve. Disse A/T-kurser afholdes i vores område af Misbrugscenter Sønderjylland i Toftlund og består af 4 lektioner på hver 2½ time fordelt over 4 uger. Du skal deltage aktivt i alle 4 lektioner for at få kursusbeviset.

Sådan starter du
Se under Holdstart og tilmeld dig under Tilmelding eller ring.