Undervisningsforløb – Generhvervelse af kørekort

(kontrollerende køreprøve)

Generhvervelse af kørekort
Du generhverver alle dine kørekortkategorier ved at bestå en kontrollerende køreprøve. Den kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve efter samme retningslinier som ved den almindelig køreprøve. Består du ikke den kontrollerende køreprøve i 3. forsøg skal du op til en køreprøve for hver kørekortskategori du fortsat ønsker at kunne gøre brug af. Har du fortsat dit kørekort når du går op til den kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve) skal du før hver af prøverne aflevere dit kørekort til den prøvesagkyndige, og hvis du ikke består prøven inddrages kørekortet og du får først kørekortet tilbage når du har bestået både den teoretiske prøve og den praktiske prøve.

Teoriundervisning
Intensiv teoriundervisning på en weekend (fredag kl.16:00 – 19:00 og Lørdag kl. 09:00 -15:00) bringer dig hurtigt igennem teoristoffet. se under Holdstart for nærmere information. Du kan også vælge at følge et helt teoriforløb, det er op til dig.

Teoriprøven
Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 diasbilleder, hvor du max må have 5 fejl. Har du ikke fået undervisning i hvordan du skal besvare spørgsmålene til diasbillederne, har du praktisk talt ikke en chance for at bestå teoriprøven. Vi anbefaler derfor at du deltager i undervisning og træner derhjemme ved hjælp af den cd-rom med 10 evaluerende teoriprøver, som du kan låne hos os, så du består teoriprøven første gang.

Køreprøven
Den praktiske prøve skal foregå i en skolebil, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter. Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser , se under Bil -> Kontrolstof. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr. Du vil derfor køre mindst en dobbeltlektion med en kørelærer før du går op til den praktiske køreprøve.

A/T-kursus (kursus i alkohol og trafik)
Er der udstedt kørselsforbud i forbindelse med alkohol, eller er førerretten frakendt på grund af spirituskørsel eller (promillekørsel gammel regel) skal kursusbevis fra et A/T-kursus erhverves før du kan aflægge køreprøve. Disse A/T-kurser afholdes i vores område af Misbrugscenter Sønderjylland i Toftlund og består af 4 lektioner på hver 2½ time fordelt over 4 uger. Du skal deltage aktivt i alle 4 lektioner for at få kursusbeviset.

Sådan starter du
Se under Holdstart og tilmeld dig under Bil >Tilmelding eller ring 41 40 37 68