Praktisk info – Kørselsforbud

Der kom nye regler den 1. september 2005.

Nu skærpes straffen for overtrædelser, der tidligere kunne klares med at betale en bøde.
Hvis erfarne bilister (haft kørekort mere end 3 år) har fået 3 klip inden for 3 år, får man en betinget frakendelse af kørekortet.

Dvs.:
Man skal bestå en kontrollerende køreprøve (teori og praktik). Et klip annulleres efter 3 år.

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige.

Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.

Du får et klip hvis du:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 % (fx 66 km/t i byen).
 • Kører med for kort afstand til forankørende.
 • Kører ulovligt i nødsporet.
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen.
 • Kører over for rødt lys.
 • Overtræder reglerne om vigepligt.
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling.
 • Overskrider spærrelinier ved overhaling.
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet.
 • Overhaler ved et fodgængerfelt, hvis ikke der er frit udsyn.
 • Kører mod færdselsretningen.
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik.
 • Ændre færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter.
 • Kører venstre om helleanlæg.
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen.
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning.
 • Ikke sørger for, at passager mellem 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel.

Specielt for bilister der har haft kørekort under 3 år:

Hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år, er reglerne strammere.

Så får man kørselsforbud efter kun 2 klip inden for 3 år, og ikke som andre bilister betinget frakendelse af kørekortet.

Kørselsforbud:

Kørselsforbud vil sige, at du skal aflevere dit kørekort.

Du må først få det igen, når du har:

 • Gennemgået 8 teoritimer og 8 køretimer hos en godkendt kørelærer.
 • Bestået en kontrollerende køreprøve (teori og praktik).
 • Og du skal selv betale for undervisningen og køreprøven.