Praktisk info – Generhvervelse af kørekort

Der kom nye regler den 1. september 2005.

Nu skærpes straffen for overtrædelser, der tidligere kunne klares med at betale en bøde.
Hvis erfarne bilister (haft kørekort mere end 3 år) har fået 3 klip inden for 3 år, får man en betinget frakendelse af kørekortet.

Dvs.:
Man skal bestå en kontrollerende køreprøve (teori og praktik). Et klip annulleres efter 3 år.

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige.

Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.


Du får et klip hvis du:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 % (fx 66 km/t i byen).
 • Kører med for kort afstand til forankørende.
 • Kører ulovligt i nødsporet.
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen.
 • Kører over for rødt lys.
 • Overtræder reglerne om vigepligt.
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling.
 • Overskrider spærrelinier ved overhaling.
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet.
 • Overhaler ved et fodgængerfelt, hvis ikke der er frit udsyn.
 • Kører mod færdselsretningen.
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik.
 • Ændre færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter.
 • Kører venstre om helleanlæg.
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen.
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning.
 • Ikke sørger for, at passager mellem 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel.


Specielt for bilister der har haft kørekort under 3 år:

Hvis du har haft kørekort i mindre end 3 år, er reglerne strammere.

Så får man kørselsforbud efter kun 2 klip inden for 3 år, og ikke som andre bilister betinget frakendelse af kørekortet.

Kørselsforbud:

Kørselsforbud vil sige, at du skal aflevere dit kørekort.

Du må først få det igen, når du har:

 • Gennemgået 7 teoritimer og 8 køretimer hos en godkendt kørelærer.
 • Bestået en kontrollerende køreprøve (teori og praktik).
 • Og du skal selv betale for undervisningen og køreprøven.