KONTROLSTOF

Du skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr, og have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl der har særlig betydning for færdselssikkerheden.

Du skal uden brug af værktøj, lære at kontrollere udstyrets lovlighed, og påvise evt. fejl eller mangler.

Inden din Køreprøve starter vil den køreprøvesagkyndige overhøre eller bede dig udføre kontrol af bilen.

Hvis du ikke kan udføre/forklare noget af nedenstående, vil du dumpe, uden du får lov at vise om du kan køre bil!!!

Kontrol af bremsesystemet:
Driftsbremsen (fodbremsen) skal være et 2 kreds, hydraulisk bremsesystem (fungerer ved væsketryk) som bremser bilen på alle 4 hjul sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

Bremsepedalen skal have en skridsikker overflade og sidde fast.
Bremsepedalen skal have ca.1cm frigang i topstillingen for ikke at bremse hele tiden (hænge)
Bremsepedalen må højst kunne trædes halvt i bund. Bremsemodstanden skal føles fast, må ikke synke, mens den holdes nedtrådt i ca. 30 sek.

Bremsevæskestanden skal være mellem min. og max. (kontrolleres i motorrummet)

Kontrol af vakuum-bremseforstærkeren:
Bremsepedalen pumpes 3 – 4 gange med standset motor og holdes nedtrådt, start nu motoren og bremsepedalen skal nu synke et lille stykke, hvis bremseforstærkeren virker.

Parkeringsbremsen:
Er en mekanisk bremse som skal virke på mindst 2 hjul
Skal kunne holde bilen på en 18% hældning
Skal kunne blive stående i fastspændt tilstand. (kan afprøves ved at slå let på håndbremsen)

Nødbremsen:
Nødbremsen ( som kan være den ene kreds i et 2 – kreds bremsesystem eller håndbremsen) skal kunne bremse bilen, hvis driftsbremsen svigter

Styreapparat:
Styreapparatet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt
Styreapparatet skal være selvoprettende og uden mislyde
På nyere biler må der ikke være ratslør.
Ved kontrol af ratslør skal hjulene stå i ligeud stilling, og hvis bilen er forsynet med servostyring skal motoren være startet, da der ellers kan opstå et falsk ratslør
Hvis bilen er forsynet med servostyring skal der være væske på servovæskebeholderen (med mindre der er tale om elektronisk servostyring)
Er tandremmen til servostyringen synlig skal det undersøges at denne er ubeskadiget

Dæk:
Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede
Være af samme type på alle 4 hjul og anbefales parvis ens i mønster, kan være retningsbestemt.
Have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret
Være pumpet op til korrekt dæktryk (se bilens instruktionsbog/tankdæksel og kontrolleres jævnligt)
Pigdæk må kun anvendes fra 1. november til 15. april

Støddæmpere:
Vip bilen kraftigt over et af hjulene, herefter skal gyngebevægelsen straks gå i ro, dette gøres ved alle 4 hjul.

Motoren:
Må ikke udvikle unødig røg og støj
Må ikke være tilsølet af udsivende olie, el. lignende

Udstødningen:
Skal sidde fast i bøjler og stropper
Skal have en lyddæmper der er tæt,og må ikke afgive unødvendig støj eller røg

Lygter:
Skal være rene, og glasset skal være hel og intakt, alle lygter skal virke.

Positionslys:
Skal kunne ses mindst 300 m væk
Må ikke virke blændende

Nærlys:
Skal kunne oplyse vejen mindst 30 m frem på det korteste stykke
Må ikke virke blændende
Lyskeglen skal have en hældning på 1% = 10 cm på 10 m
Skal være asymmetrisk til højre

Fjernlys:
Skal kunne oplyse vejen mindst 100 m frem
Må godt virke blændende, men man må ikke blænde med dem
Skal have en kontrollampe på instrumentpanelet

Positionslys, nærlys og fjernlys:
Skal parvis have ens styrke og farve (hvidt eller gulligt)

Baglygter:
Skal lyse rødt
Skal kunne ses mindst 300 m væk
Må ikke virke blændende

Stoplygter:
Skal lyse rødt
Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne, = 3,5 gang
Må ikke virke blændende

Nummerpladelygte:
Skal oplyse nummerpladen så den kan læses på min. 20 m afstand

Blinklygter:
Skal kunne ses i kraftig sollys, skal være gul/orange
Skal blinke 60 – 120 gange pr. minut (en defekt pære kan ændre frekvensen)
Skal have en kontakt på instrument panelet, så det kan virke som havariblink

Reflekser:
2 stk. røde reflekser bag på bilen (må ikke være trekantede da det er forbeholdt påhængskøretøjer)

Horn:
Hornet skal have en klar konstant tone

Fejl ved bremserne:

Bremsen synker ved vedvarende tryk:
Bremsesystemet er utæt

Bremsen er fjedrende:
Luft i bremsesystemet

Bremsen kan pumpes:
Bremsen er slidt eller systemet er utæt

Bremsen støjer ved opbremsning:
Nedslidte bremser eller fremmedlegeme i bremserne

For lidt bremsevæske:
Bremsen er slidt eller systemet er utæt